Szent Márton Akadémia 2015/2016

A teljes őszi / tavaszi sorozat előadásairól az alábbiakban kaphatnak tájékoztatást.

A Szent Márton Programiroda, a Martineum Felnőttképző Akadémia és a Martinus Vallási és Kulturális Egyesület előadássorozatot indított útjára a 2016-os, Szent Márton emlékévre történő felkészülés jegyében.
A sorozat célja, hogy kutatók és egyházi szakemberek által bepillantást nyerhessünk olyan területekre, amelyekről eddig egyáltalán nem hallottunk, vagy csak kevésbé voltunk birtokában a tudásnak.
Szent Mártonról többnyire csak lexikális ismereteink vannak, ezért a program egyik célja az, hogy feltárja Szent Márton korát, azt a társadalmi környezetet, amelyben élt, vallási, politikai, társadalmi szempontból. 
Az előadások kellő tudományossággal, egyúttal mindenki számára érthető módon villantják fel Szent Márton élettörténetéhez, cselekedeteihez és kultuszához kapcsolódó tényeket, illetve következtetéseket, hogy mindenki számára közelebb kerülhessen az Európa-szerte népszerű, savariai születésű Szent és a korszak, amelyben élt.

2015. szeptember 29.
Szent Márton Magyarország nemzeti szentje, Szent István király óta. - az 1000 év főbb hazai ábrázolásainak bemutatása.
Előadó: Prof. dr. Prokopp Mária művészettörténész, az ELTE BTK Művészettörténeti Tanszékének tanára
Szent Márton a HIT embere. Ebben a legfőbb példakép a 21. században!
Pannóniában a kereszténység már az I. század végén megjelent, és 313 után már sorra épültek a nagy bazilikák, amelynek remekművű emlékeit láthatjuk Pannónia egész területén. Az épületeknél is jobban fennmaradt a pannóniai hős római keresztények emléke egészen a X. századig, a Magyar Királyság megalapításának idejéig. Közülük is Szent Márton tisztelete volt a legelevenebb, akit a császárkori Római birodalom egész területén nagy tisztelet övezett. Ez a tisztelet a középkor egész folyamán egész Európában igen élő volt, és napjainkig is ismert.

2015. október 27.
Szent Márton lelkiségének motívumai
Előadó: Schauermann János a Szent Márton templom plébánosa
A előadás Szent Márton lelkiségének motívumait vázolja fel német nyelvű szakirodalmak alapján.

2015. november 24.
Szent Márton-ereklyék Magyarországon
Előadó: Dr. Zsámbéky Monika művészettörténész, a Szombathelyi Képtár muzeológusa
A Szent Márton Emlékévre készülve megkíséreljük összegyűjteni az egykori és ma is meglévő magyarországi Szent Márton-ereklyéket, mint a Szent Márton tisztelet tárgyi és spirituális emlékeit. A kiterjedt kutatás már hozott új eredményeket. Ezeket osztjuk meg az érdeklődőkkel.

2016. január 26.
Tours-i Szent Márton – a Szent Márton napi népszokások alapjai
Előadó: Dr. Barna Gábor néprajzkutató, a SZTE BTK Néprajzi Tanszékének docense
Szent Márton tisztelete nemcsak a hivatalos egyházban formálódott, hanem a népszokások világában is, amely számos régi elemét megőrizte az egykori hagyományoknak. Az előadás életének és kultuszának ezeket az elemeit tekinti át magyar és európai anyag segítségével, kiemelve Szent Mártonnak, mint Európa egyik védőszentjének mai kultuszát, képekkel is illusztrálva gazdag hagyományvilágát.

2016. február 23.
Szent Márton életének egy alig ismert forrása: a Dialógusok könyve
Előadó: Dr. Dejcsics Konrád OSB, a Pannonhalmi Főapátság kulturális igazgatója
Sulpicius Severus nemcsak az életrajzban és a levelekben számolt be példaképe és barátja, Márton életéről. A szerzetespüspököt és az életrajzot ért egyházi kritikákra válaszul 405 körül megjelentette a platóni dialógus formájában írt újabb beszámolót Gallus avagy Dialógusok címmel. Új és mind a mai napig meglepő vonásokkal ábrázolja ez a dialógus Mártont – ezeket járja körül az előadás.

2016. március 29.
Márton küzdelmei a sátánnal
Előadó: Horváth József nyugalmazott igazgató, plébános, Szent Márton lelkiségének a kutatója
Sulpicius Severus a Vita Martini című Szent Márton életrajzában 6 alaklommal említi Márton találkozását az ördöggel. A realitások világában gondolkodó mai ember, ezekkel nem igen tud mit kezdeni. Az előadás célja, hogy tisztázza, hogy az ördög teremtett valóságosan létező szellemi lény. A gonosz, a gonoszság megnyilvánulása az ő életében éppen olyan realitás volt, mint manapság, csakhogy Márton tudta, mert Istenben élt, hogyan kezelje azt.

Helyszín: Martineum Felnőttképző Akadémia (Szombathely, Karmelita u. 1.)
Kezdési időpont: minden alkalommal 18.00 óra